aequalis Llum/LED's Projectes Disseny Club
 aequalis disseny
exterior edificis interior edificis espais oberts disseny Vs enginyeria

Plaça del Torico de Teruel. Desembre 2007.

 

Aquesta restauració és un repte de futur per la ciutat de Teruel. Amb aquest projecte la ciutat esdevindrà un aparador i una referència mundial de les noves fòrmules d'il.luminar espais públics. S'ha canviat tot el paviment per un sól de pedra de basalt. Alhora s'han incorporat 1400 llumeneres de Leds RGB de baixa lluminositat al terra. La disposició ha sigut fruit de la recerca de dibuixar l'aigua en moviment, simulant-la quan antigament corria per la plaça com si fos un torrent. Les llumeneres s'han dissenyat per soportar les adversitats climatològiques, els sabotatges o els furts.  S'ha ideat un sistema de fixació al xasís i una màquina d'extracció pneumàtica que imposibilitza els robatoris.

Les llumeneres disposen d'una placa electrònica que permet la barreja del tres colors llum primaris i et permet crear 16 milions de colors. Cada llumenera posseix un IP pròpia i la plaça et permet simular una pantalla de TV.

Any de construcció: 2007

Arquitecte: Fermin Vázquez. B 720. Il.luminadors: Artec Luminotecnia.

Fabricant llumeneres: Lightled S.A. (Simonlighting)

Cap de projecte: Oriol Marrugat.

el periodico de aragon_1212072heraldo de aragón_0612072

 

Restoration Place of the Torico of Teruel (Aragon)

 

This restoration is a challenge of future for the city of Teruel. With this project the city will become a sideboard and a world-wide reference of them new formulas to illuminate spaces public. All the pavement by a basalt stone floor has changed. 1400 lights of Leds RGB of low luminosity to the ground have been gotten up as well. The disposition has been fruit of the intention to draw the water in movement, simulating when formerly it ran by the place as if it was a torrent. The lights have been designed to support climatologic adversities to them, the sabotages or the thefts. One has devised a system of fixation to the chassis and a machine of pneumatic extraction that disables the rotatory ones. The lights have an electronic plate that it allows to the mixture of the three primary colors light and it allows you to create 16 million colors. Each lights owns an own IP and the plate allows you to simulate a TV.

Year of construction: 2007 - 2008

Architect: Fermín Vázquez. B 720.

Illuminators: Artec Luminotecnia.

Manufacturer lights: Lightled S.A.(Simonlighting)

Project chief: Oriol Marrugat.

 

 

especial_diario de teruel_0512074

 

el periodico de aragon_1212072

 

 

oriol.marrugat@aequalis.cat