aequalis Llum/LED's Projectes Disseny Club
 aequalis disseny
exterior edificis interior edificis espais oberts disseny Vs enginyeria

Redisseny interior Tren Regional. TRD. Il.luminació i interiors. 2005.

L'objectiu del redisseny era adaptar i millorar tots els elements de confortabilitat del tren.

El el cas de l'il.luminació interior es va aconseguir eliminar els 5 models diferents per un parell.

Any de construcció: 2005

Enguinyeria: CAF i SENER Enginyeria. Iluminadors: SENER (Oriol Marrugat)

Fabricant llumeneres: CAF

Cap de projecte interiors: Oriol Marrugat.

 

redisseny tren TRD by oriol marrugat

 

Redesign Diesel Regional Train. (TRD)

The objective of the redesign was to adapt and to improve all the elements of comfortableness of the train.In the subject of the illumination of the interior one was able to eliminate the 5 different models by a pair. Year of construction: 2005

Engineering: Caf and SENER Engineering Illuminators: SENER (Oriol Marrugat)

Manufacturer lights: CAF. Head of project of interiors: Oriol Marrugat.


Disseny i fabricació tren sobre unic rail. Parc Tecnologies Medioambientals de Palma de Mallorca. Juny 2005.

 

Projecte especial per al parc medioambiental de Palma.

Nom del producte: Tren sobre únic rail.

Any de desenvolupament: 2005

Dissenyador: Crivillers i Arquitectes (Liliana Ribot)

Fabricant:

Unitats fabricades: 1 unitats

Descripció Producte: Tren lleuger sobre únic rail.

Funció del producte:Transport intern de persones per tota la planta de reciclatge.

Materials: Acer pintat i vidre curvat.

 

tren medioambiental by liliana ribot

 


Guia Òptica per avions. 2002.

 

Projecte especial per a l'aeroport de la Illa de la Reuniòn amb l'objectiu de crear un semàfor amb un bàcul de més de 12 metres d'alçada i que ha de soportar vents sostinguts de més de 250 kms/h.

Nom del producte:Semàfor per Avions.

Any de desenvolupament: 2002

Dissenyador: TEAM SL (Oriol Marrugat)

Fabricant: TEAM SL

Unitats fabricades: 20 unitats

Descripció Producte: Semàfor i guia òptica per avions als aeroports.de tecnologia Led

Funció del producte:Guia als avions.

Materials: Acer pintat.

 

semafor-avions by oriol marrugat

 

Optical guide for planes.

Special project for the airport of the Reunion Island with the aim of creating a traffic light with a walking stick of but of 12 meters of height and that must support winds maintained of but of 250 km/h.

Name of the product: Semaphore for Planes.

Year of development: 2002

Designer: TEAM SL (Oriol Marrugat)

Manufacturer: TEAM SL

Made Unitades: 20 units

Description Product: Semaphore and optical guide for planes to the airports of technology Led. Function of the producte: Guide of planes.

Materials: Steel.

 

 

 

 

 

oriol.marrugat@aequalis.cat