aequalis Llum/LED's Projectes Disseny Club
 aequalis disseny
exterior edificis interior edificis espais oberts disseny Vs enginyeria

Il.luminació Edifici comercial "Finques Breda"

projecte il.luminació façana finques breda

 

 

Aquest projecte consistia en convertir un edifici poc vistós i gens distingit d'un poblet de 3500 habitans de la comarca de la Selva,

en una de les façanes més lluents del poble. En principi era un projecte poc atractiu però s'ha convetit en una color-teràpia per al

meu client i alhora ha servit com a reclam per als client finals (objectiu del projecte).

 

Aquesta opció era la més agoserada ja que a la façana només hi col.locavem unes llumeneres en la part superior per fer un bany

de paret i il.luminar el cartell corporatiu. Per tal d’il.luminar la zona sota el balcó, hem cregut oportú incloure una gran llumenera de

sostre a l’interior de la recepció.

 

Amb aquestes dues intervencions hem aconseguit:

 

Il.lumnar l’edifici (2 ROC 1200 als extrems) - Regulació d’intensitat amb PWM i control horari.

Il.luminar cartell corporatiu (2 ROC 1200 part central) - Regulació d’intensitat amb PWM i control horari.

Il.luminar part inferior façana, sota el balcó (NagoreLED 1000 RGB) - Seqüències dinàmiques programades amb consola Traxon

mitjançant DM512.

IIl.luminar la recepció (NagoreLED 1000 RGB) - Seqüències estàtiques cambiades amb la consola Traxon segons estat anímic de la clienta.

 

La gràcia del projecte recau en la fusió de funcions de la il.luminació per assolir estavi de cost i de consum energètic.

-Al embellir il.luminant l'edifici hem estalviat en el rètol ja que és una xapa d'Alumini de 3mm i sense llum pròpia.

-Al il.luminar desde interior de l'edifici hem estalviat en la il.luminació del interior i exterior. (eliminació 4 fluorescents)

 

El cost del projecte ha sigut molt contingut i el factor furt ha desaparegut totalment.

El consum energètic és de 236W durant 6 hores (de 18h a 24h).

 

Any de construcció: 2010

Arquitecte: desconegut . Il.luminadors: Oriol Marrugat.

Fabricant llumeneres: LED&Co (TROLL) i aequalisdisseny

Cap de projecte: Oriol Marrugat.

 

 

aequalis  Llum/LED's    Disseny  Club

oriol.marrugat@aequalis.cat