aequalis Llum/LED's Projectes Disseny Club
 aequalis disseny
us domèstic decorativa materials naturals oficines i botigues arquitectura via pública

TTeruel 760 RGB / TTeruel 460 RGB / Fluid 600 Mono

TTeruel és una lluminaria concebuda com la il.lusió de simular les lluentors i els colors que antigament generava l'aigua del torrent de la plaça del Torico de la ciutat Aragonesa de Teruel. Llum compacte i resistent a la severitat climatològica de Terol amb un gradient tèrmic de més de 25 º.

S'ha dissenyat per soportar grans impactes (IK10) i soporta permanentment la pressió de l'aigua a més de quatre metres de profunditat.(IP 68)

Alhora de dissenyar-la vaig tenir en compte que una llumenera d'aquestes característiques no podia patir robatoris. Així dons vaig dissenyar un enginy d'extracció únic al món. Un aparell que generés el buit suficient per extreure-la del seu xasís mitjançant unes ventoses de reduides dimensions.

 

Light  TTeruel RGB o Fluid Monocolor

TTeruel is a lights conceived like the illusion to simulate the brightness and the colors that formerly the water of the torrent of the place of the Torico of the Aragonese city of Teruel generated. Compact and resistant light to the climatologic severity of Teruel with 25 a thermal gradient.

It has been designed to support great you hit (IK10) and permanently supports the pressure of the water to but of four meters of depth. (IP 68)

When to design one considered it that a lights of these characteristics could not undergo thefts.

Therefore it was designed I devise of unique extraction to the world.

An apparatus that generates the emptiness sufficient to extract it of its chassis by means of cupping glasses of reduced dimensions.

 

 

 

fotomuntatge torico pedra 770 v1

 

Name of the product: TTeruel 770 RGB

Year of development: 2007

Designer: B 720 Arquitectos and Artec

Luminotecnia, Team R+D (Oriol Marrugat)

Manufacturer: Simonlighting (Lightled SA )

Made units: 1400

Description product: Linear lights stops to inlay in the passable ground of technology of Leds RGB

Function of the product: Architectural illumination. Decorative beacon and.

Materials: Inox steel and glass.

Homologations: IP68 - IK10- STAFF - EC

Dimensions: 130 xs 30 xs 770 mm

Weight: 5600 grs.

 

 

Nom del producte: TTeruel 770 RGB

Any de comercialització: 2007

Dissenyador: B 720 Arquitectes i Artec Luminotecnia Equip R+D (Oriol Marrugat)

Fabricant: Simonlighting (Lightled SA )

Unitats fabricades: 1400

Descripció Producte: Llumenera linial per incrustar en ferm transitable detecnologia de Leds RGB

Funció del producte: Il.luminació arquitectural. Balissa i decorativa.

Materials: Acer Inox i vidre mate.

Homologacions: IP68 - IK10- EMC - CE

Dimensions: 130 x 30 x 770 mm

Pes: 5600 grs

 


 

Bilinear. Llumenera linial de dos cosos de Leds. IP66.

 

Dissenyada per il.luminar túnels viaris, per així minimitzar els talls que regularment pateixen els túnels per substituir els fluorescents. Concebuda per sustituir les llumeneres de fluorescència de 1500 mm i de 48 V de consum.

Composada per tres peces independents i que encaixen i es conecten entre elles. S'ha aconseguit més facilitat per als procesos de fabricació i del posterior manteniment. La novetat del producte es que no requereix de dissipador per als Leds i s'ha utilitzat un flexo metàlic com protecció del cablejat intern.

Les formes suaus permeten el.laborar altres productes de molt diferent sintonia. Es poden crear llumeneres linials per a interiors, siguin aplics o de sostre.

Utilitzar pantalles de vidre, de policarbonat i d'altres materials. Aquesta llumenera es va presentar al la Fira "Municipalia" de 2008.

 

Light bilinear

Designed to illuminate road tunnels, thus to diminish the cuts that regularly undergo the tunnels to replace the fluorescent ones. Conceived to replace them lights of fluorescence of 1500 mm and 48 V of consumption.

Composed by three independent pieces and that fits and they are connected among them. One has been able to facilitate but to the processes of manufacture and the later mantenimento.

The newness of the product is that it does not require of dissipator for the Leds and flex tube has been used as protection of the wired up boarder.

The soft forms allow to elaborate other products of very different tuning in. Lights can be created liniales for interiors, be light-fittings or of roof. It is possible to use screens of glass, of polycarbonate and of other materials. This light appeared in the Fair "Municipalia" 2008.

 

 

render 3D bilinear 

 

 

fotografia Tunnel de Parpés (Mataró / Granollers)

 

 

Name of the product: Bilinear light

Year of development: 2008

Designer: R+D Team (Oriol Marrugat)

Manufacturer: Simonlighting (Lightled SA )

Made Units: 4 prototypes + putting in march " series 0 " foreseen for 03/2008.

Sales stipulated in 10.000 units / year

Description product: Projector of tunnels viarios of technology Led

Function of the product: interior Lighting road tunnels

Material: Aluminium and tempered glass

Measure: 200 x200 x1500 mm

Weigh: 6100 grs.

 

Nom del producte: Bilinear light

Any de desenvolupament: 2008

Dissenyador: Equip R/D (Oriol Marrugat)

Fabricant: Simonlighting (Lightled SA )

Unitats fabricades: 4 prototips + posta en marxa "serie 0" prevista per 03/ 2008.

Vendes estipulades en 10.000 unitats / any

Descripció Producte: Projector de tunels viaris de tecnologia Led

Funció del producte: Il.luminació interior tunels viaris

Materials: Alumini i vidre templat

Dimensions: 200 x200 x1500 mm

Pes: 6100 grs

 


 

Tunnel light. Llumenera tri-linial de Leds. Int/ Ext.

 

Dissenyada per il.luminar túnels viaris, per així minimitzar els talls que regularment pateixen els túnels per substituir els fluorescents. Concebuda per sustituir les llumeneres de fluorescència de 1500 mm i de 48 V de consum. Composada per dues peces que encaixen i es conecten entre elles. La novetat del producte es que no requereix de dissipador per als Leds. Aquesta llumenera es va presentar al la Fira "Municipalia" del 2008.

Light Tunnel light

Designed to illuminate road tunnels, thus to diminish the cuts that regularly undergo the tunnels to replace the fluorescent ones. Conceived to replace them lights of fluorescence of 1500 mm and 48 V of consumption.

Composed by two pieces that fit and connect between them.

The innovation of the product is that it doesn’t need of spendthrift for the Leds.

This light appeared in the Fair "Municipalia" of 2008.

 

 

render 3D llumenera tunnel light

 

 

Name of the product: Tunnel light

Year of development: 2007

Designer: R+D Team (Oriol Marrugat)

Manufacturer: Simonlighting (Lightled SA )

Made Units: 2 prototypes

Description product: Projector of road tunnels of technology Led

Function of the product: interior lighting road tunnels

Material: Aluminium and tempered glass

Measure: 200 x260 x1500 mm

Weigh: 6500 grs.

 

Nom del producte: Túnel light

Any de desenvolupament: 2007

Dissenyador: Equip R/D (Oriol Marrugat)

Fabricant: Simonlighting (Lightled SA )

Unitats fabricades: 2 prototips

Descripció Producte: Projector de tunels viaris de tecnologia Led

Funció del producte: Il.luminació interior tunels viaris

Materials: Alumini i vidre templat

Dimensions: 200 x260 x1500 mm

Pes: 6500 grs

 


 

DUAL - ROC. Llumenera linial amb disposició aportell de Leds de dos cosos. Int/ Ext. IP65.

 

Dissenyada per il.luminar túnels viaris, per així minimitzar els talls que regularment pateixen els túnels per substituir els fluorescents. Concebuda per sustituir les llumeneres de fluorescència de 1200 mm.

Composada per tres peces independents i que encaixen i es conecten entre elles.

 

render 3D Roc Dual

 

 

aequalis      Llum/LED's      Projectes      Disseny      Club

 oriol.marrugat@aequalis.cat